Jan de Beus
U bevindt zich hier: Startpagina » Introductie » Introductie 1980-2000

1980-2000

Klei, modder en koeienstront De twintigste-eeuwse kunstliefhebber ziet het eigen oog als een gave van de natuur, terwijl het een product is van de geschiedenis. Pierre Bourdieu: De regels van de kunst JAN DE BEUS: Klei, mod...

Mud, clay and cow pats The twentieth-century art lover sees his own eye as a gift of nature, whereas it is a product ofhistory. Pierre Bourdieu, The Rules of Art JAN DE BEUS: Mud, clay and cow pats, A conversation...

Lehm, Modder und Kuhkacke Der Kunstliebhaber des zwanzigsten Jahrhunderts sieht sein Augenlicht als Gabe der Natur, tatsächlich ist es ein Produkt der Geschichte. Pierre Bourdieu, Die Regeln der Kunst JAN DE BEUS: Lehm,...